Metody realizacji konstrukcji maszyn


Dobieramy materiały konstrukcyjne z uwzględnieniem przewidywanych warunków pracy urządzeń


Lista podstawowych materiałów stosowanych w konstrukcjach naszych maszyn:

Taki dobór materiałów stanowi jedynie wstęp do dużo bardziej skomplikowanej analizy pod kątem technologii obróbki, która zagwarantuje utrzymanie tolerancji wymiarowych i nie doprowadzi do obniżenia poziomu właściwości elementów. W trakcie realizacji konstrukcji naszych maszyn wykorzystujemy m.in.:


^